Rugsėjis

17 d.17 v. Objektų teatro kūrybinės dirbtuvės šeimai „Daiktai pasakoja”

25d. 17v.- „Sibiro haiku”, rekomenduojame nuo 10+ metų. Bilietus platina KAKAVA