Sibiro haiku

 Visatos gylis i? trij? ry?i? gr?deli? ? tai ?Sibiro haiku? k?r?j? kredo. Spektaklis sukurtas pagal Jurgos Vil?s tekstus to paties pavadinimo knygoje. ?ia de?imtme?io berniuko l?pomis perpasakota ra?ytojos t?vo Algimanto Stak?no tremties istorija, o per j? atskleid?iamas daugelio lietuvi? likimas.

   Svarbiausia sceninio ?aidimo terpe virto ?em?. I? jos i?kyla visi pasakojimo veik?jai, ja lakoni?kai perteikiami ir istoriniai karo veiksmai bei pasekm?s. Kaip ?prasta Stalo teatre, svarbiausius veik?jus ? Algiuk?, jo ses?, mam?, t?t?, ??sin? Martyn?, tet? Petron?l?, kareivius Bulvin? ir Duonin? bei kitus ? aktorius Balys Ivanauskas perteikia panaudodamas ?vairius buityje sutinkamus daiktus. Kartu su aktoriumi spektaklio atmosfer? kuria trij? dainininki? choras ?Obuoliai?. Jaunosios kartos kompozitorius Mantvydas Leonas Pranulis pasirinko tremties skurdum? atitinkan?ias muzikines priemones, m?gstamiausius Algiuko instrumentus ? kibirus ir ?moni? balsus.

   I?radingai panaudojant, priver?iant netik?tai veikti ?vairius objektus, spektaklyje ?Sibiro haiku? daug d?mesio skiriama ?mogaus dvasin?s laisv?s ir k?rybi?kumo temai, nes sunkiais momentais b?tent tai suteikia j?g? net ir patiems ma?iausiems. Nors k?rinys pasakoja apie skaud?ius dalykus, graudenim? viet? ?ia u?ima ?aism?, ?viesa ir haiku ? japoni?kas eil?ra?tis, keletu ?od?i? ?nutapantis? gamtos peiza??, simbolizuojant? vidinius ?mogaus i?gyvenimus.

Spektaklis ?eimai pagal Jurgos Vil?s knyg? "Sibiro haiku"

 • Re?isier?, scenograf?: Saul? Degutyt?

  Kompozitorius: Mantvydas Leonas Pranulis

  Kostium? ir ?vies? dailinink?: Renata Val?ik

  Vaidina: Balys Ivanauskas

  Dainuoja ir groja choras ?Obuoliai?: Paulina Simutyt?, Inga ?epetkait?, Kristina Baranauskait?.

  ?vies? menas: Tadas Juozapaitis