Lapkritis

Lapkri?io 10d. Alytaus miesto teatre ?vyko premjera!

Muzikiniame objekt? veiksme „Deivi? archeologija” dalyvavo vie?nia- aktor? Lydmyla Zborovska i? Lvivo (Ukraina) „Ir ?mon?s, ir l?l?s” teatro . „Deivi? archeologija” praturt?jo autenti?komis,  senovin?mis ukrainie?i? liaudies dainomis, galimai kilusiomis ir i? t? Ukrainos region?, kuriuos tyrin?jo M. Gimbutien?.

Re?isier?, scenograf? – Saul? Degutyt?
Scenarijaus autoriai – Gediminas ?ilys, Saul? Degutyt?
Kompozitorius, muzikos atlik?jas – Gediminas ?ilys
Aktor?s – Aura Garmut?, Kristina Baranauskait?, Saul? Degutyt?
?vies? dailininkas – Tadas Juozapaitis
Trukm? – 50 min.
Skirta visai ?eimai ir vaikams nuo 4 m.
Kit? savait? ?? unikal? garso takel? ir spektakl? gal?site pamatyti Lietuvos bibliotekose:
15d. 13val. Utenos A. ir M. Mi?kini? vie?oji biblioteka
16d.18val. Mol?t? r. sav. vie?oji biblioteka
17d.18val. ?iauli? apskrities Povilo Vi?inskio vie?oji biblioteka
18d.12val. Zaras? vie?oji biblioteka
Gastroles remia Lietuvos kult?ros taryba

 

 

  •