Lapkritis

6d. 11 ir 13val. Spektaklis 8 -36 m?n. am?iaus k?dikiams ?Dangaus vir?ja?
13d.17val- Spektaklis pagal Ievos Babilait?s knyg? ? Burbuliuko meil??. 7+ met? pilie?iams
19 d. 17v. . Objekt? teatro k?rybin?s dirbtuv?s ?eimai ?Daiktai pasakoja?
20d. 17v.- Spektaklis pagal Jurgos Vil?s knyg??Sibiro haiku? Rekomenduojame vyresniems nei 10+

  •