K?rybin?s dirbtuv?s „Spalvot? ?e??li? pasakos”

Spektaklio informacija: vaikams nuo 5 iki 9 met?. Dalyvauja iki 25 vaik?. Geriausia, kad visi dalyviai b?t? pana?aus am?iaus. Dirbtuvi? metu pristatoma grafoprojektoriaus technika ir sukuriama pasaka, pasitelkus vaik? pie?inius ir ?v. daiktus. Reikalinga tamsi patalpa, balta, arba ?viesi lygi siena. Trukm? 1.5 val.