Aplink pasaul? per vien? spektakl?

?iulio Verno kuriamas nenutr?kstam? nuotyki? pasaulis pirmiausia mums atveria ne?kainojamas fantazijos galimybes, t.y. paslapting? b?d? keliauti ? bet kur? pasaulio kra?t? n? nei?einant i? savo kambario… ?ios (visada) premjeros tikslas ir yra atverti vaik? vaizduot? bei pristatyti jiems ?? stebukling?, kiekviename i? m?s? gl?dint? mechanizm?, kur? ?vald?ius ir kuriuo tinkamai pasir?pinus jau niekada nebeteks nuobod?iauti!

Trij? dali? nuotykis-?aidimas apjungia tris skirtingas nuotykini? kelioni? erdves: sausum?, vanden? ir or?. ? pagalb? pasitelk? ?iulio Verno apra?ytus, laiko patikrintus nuotykius, spektaklio k?r?jai kartu su ?i?rovais leid?iasi ? dail?s, muzikos, literat?ros ir teatro stichijas…

Pasirink? moderuojamos k?rybos ?anr?, menininkai padeda atskleisti spektaklio-dirbtuvi? dalyviams j? viduje t?nan?ius dailininkus, muzikantus, re?isierius ir aktorius… Tad spektaklyje, pasiry?usiame vienu ypu apskrieti vis? pasaul?, laukia ne tik daugyb? ne?tik?tin?, klasika virtusi? nuotyki?, bet ir galimyb? prakti?kai prisiliesti prie ?vairiausi? meno form?, instrument?, teatrini? ?aidim?… Galiausiai, visi ?ie meniniai bandymai sugula ? vien? bendr? visum?, kuri? galima pamatyti (o ir ?garsinti!) populiariausioje ?i? laik? scenoje ? ekrane.

    Galerija