KOVAS

KOVAS

12 d. 17 val. spektaklis ?eimai ?Sibiro haiku?, Vilei?io18. Pirkti bilietus „Kakava.lt” 18 d. 12 val. pasak? ?e?tadienis: „Bezdukas ant e?ero”, Vilei?io18.Pirkti bilietus „Kakava.lt” 25 d. 12 val. teatrin? instaliacija ?Muilo opera: Burbuliuko meil?”, Vilei?io18.Pirkti bilietus „Kakava.lt”

Detaliau
MENO ERDVI? „VILEI?IO18” ATIDARYMO SAVAIT?!

MENO ERDVI? „VILEI?IO18” ATIDARYMO SAVAIT?!

  Antr?j? V18 atidarymo dien? su naujomis meno erdv?mis susipa?inti pakviesime ma?uosius teatro myl?tojus! Susipa?insime ne bet kur, o b?tent objekt? k?rybin?se dirbtuv?se, kurias ves Stalo teatras / The Table Theatre ! Registruokis jau dabar, nes viet? skai?ius ribotas!

Detaliau

Galerija

Prie stalo ?ven?iamos svarbiausios ?vent?s...

Projekto r?m?jai

Esame d?kingi m?s? r?m?jams:

Tikim?s J?s? paramos ir 2022 metais!

Parama i? J?s? sumok?to pajam? mokes?io teikiama, pateikus pra?ym? Valstybinei mokes?i? inspekcijai iki einam?j? met? gegu??s 2d. (pra?ymo forma FR0512 (2 versija)). Pra?ym? galima pateikti elektroniniu b?du. Internetin?s bankininkyst?s vartotojams prisijungus prie Elektronin?s deklaravimo sistemos, pra?ymas FR0512 (2 versija) gali b?ti pildomas ir pateikiamas internetu tiesiogiai.

    •    Paramos gav?jas: Vie?oji ?staiga Stalo Teatras
    • Paramos gav?jo kodas: 302533847
    • Adresas: Gedimino pr.33/17-22, Vilnius

V?? Stalo Teatras

Teatro vadov?:  Saul? Degutyt?

  • Telefonas: +370 698 02833
  • Elektroninis pa?tas: saules.teatras@gmail.com