Geriausi spektakliai vaikams Vilniuje

Esame dėkingi visiems, 2017 m. skyrusiems paramą Všį Stalo Teatrui.

Tikimės Jūsų paramos ir 2018 metais!

Parama iš Jūsų sumokėto pajamų mokesčio teikiama, pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 2d. (prašymo forma FR0512 (2 versija)). Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu. Internetinės bankininkystės vartotojams prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos, prašymas FR0512 (2 versija) gali būti pildomas ir pateikiamas internetu tiesiogiai.

Paramos gavėjas: Viešoji įstaiga Stalo Teatras

Paramos gavėjo kodas: 302533847

Adresas: Gedimino pr.33/17-22, Vilnius

Všį Stalo Teatras

Gedimino pr. 33/17-22, Vilnius

El. paštas: staloteatras@staloteatras.lt

Teatro vadovė Saulė Degutytė,

saule@staloteatras.lt;saules.teatras@gmail.com

Tel.: +370 698 02833
Administratorė Liucija Šavelskytė,
liucija@staloteatras.lt;liucija.savelskyte@gmail.com
Tel.: +370 695 62034

Projektų vadovė Snieguolė Dikčiūtė,

snieguole@staloteatras.lt
;sniegamuza@gmail.com
Tel.: +370 652 91518
DĖMESIO!

Jeigu nepaskelbta kitaip, Stalo teatro spektaklius kviečiame žiūrėti Menų spaustuvėje, Šiltadaržio g. 6, Vilnius: