Vokie?i? pasaka ?Auksaragis stirninas?

Vokie?i? pasaka ?Auksaragis stirninas? vaikams ir t?vams ?Kart? nedideliame Vokietijos kaimelyje gyveno mama su dviem vaikais. Kol mama buvo sveika ir gal?jo dirbti, ?eima vargo nemat?, bet kart? mama labai stipriai susirgo..? ?ioje pasakoje mergait? nelaukia princo, o brolis jos nei?gelb?s. ?ioje istorijoje darb?t?s vaikai nekantrauja patirti nuotyki?, o dr?si mergait? nuveikia didelius dalykus. Auksaragis stirninas - vokie?i? liaudies pasaka, kalbanti apie dr?s?, meil? ir pasiaukojim?. Tai istorija, ?kvepianti dr?siems ?ygdarbiams neb?tinai pa?ius stipriausius ir galingiausius. Istorija, kad kartais reikia tik stipriai myl?ti, kad gal?tum nuveikti daugiau nei numanai galintis. Pasak? seka ? Saul? Degutyt? Dailinink? ? Ligita Skukauskait? Premjera 2020 m.