Objekt? teatro dirbtuv?s „Paprastos priemon?s- nepaprastas veiksmas”

Spektaklio informacija: Objekt? teatro dirbtuv?s "Paprastos priemon?s- nepaprastas veiksmas" . Dalyvi? iki 30. Am?ius nuo 6 iki 12. Svarbu, kad b?t? vieno am?iaus, nes pagal am?i? tematika ir objektai kei?iasi. Trukm? 2 val.