Gruodis

Gruodis

4d. 17v. Spektaklis ma?iausiems „Pasaka apie karalius” 1+. Bilietai:KAKAVA.LT 11d.17val.- Spektaklis pagal Selmos Lagerliof knyg? „Stebuklingas sodas” 5+ 18d.17v. Spektaklis- reg?jimas „Avin?lio kelion?” 2+

Detaliau
Lapkritis

Lapkritis

6 d. 17val. Muzikinis spektaklis „Peliukas gitaroje, arba kas ?ia bosas?” 13 d. 15 val. Ekskursija+dirbtuv?s+spektaklis „Sekretai i? b?t?j? laik?”. Bilietai:KAKAVA.LT Renginio eiga: 15 val. ekskursija – renkam?s ?v. Petro ir Povilo ba?ny?ios ?ventoriuje (Antakalnio g. 1, Vilnius) 16.30 val. k?rybin?s dirbtuv?s Vilie?io 18 (Vilei?io g. 18N, Vilnius) 17.00 val. spektaklis ?Sekretai i? b?t?j? laik?? […]

Detaliau
Spalis

Spalis

2d. 17val.- Muzikinis spektaklis „Peliukas gitaroje, arba kas ?ia bosas?” Rekomenduojame  4+ am?iaus pilie?iams 9d.-17val. Muzikinis objekt? veiksmas „Deivi? archeologija” visai ?eimai. 15d.17v. Objekt? teatro k?rybin?s dirbtuv?s ?eimai ?Daiktai pasakoja? 16d. 15val. Ekskursija 16.30, dirbtuv?s 17val., spektaklis „Sekretai i? b?t?j? laik?”.  Pilie?iams nuo 4+. (Ekskursijos prad?ia ?v. Petro ir Povilo ba?ny?ioje) 19d.19val. Spektaklis jaunimui „Rhesanium”. […]

Detaliau
Rugs?jis

Rugs?jis

17 d.17 v. Objekt? teatro k?rybin?s dirbtuv?s ?eimai ?Daiktai pasakoja? 25d. 17v.- „Sibiro haiku”, rekomenduojame nuo 10+ met?. Bilietus platina KAKAVA

Detaliau
MENO ERDVI? „VILEI?IO18” ATIDARYMO SAVAIT?!

MENO ERDVI? „VILEI?IO18” ATIDARYMO SAVAIT?!

  Antr?j? V18 atidarymo dien? su naujomis meno erdv?mis susipa?inti pakviesime ma?uosius teatro myl?tojus! Susipa?insime ne bet kur, o b?tent objekt? k?rybin?se dirbtuv?se, kurias ves Stalo teatras / The Table Theatre ! Registruokis jau dabar, nes viet? skai?ius ribotas!

Detaliau

Galerija

Prie stalo ?ven?iamos svarbiausios ?vent?s...

Projekto r?m?jai

Esame d?kingi m?s? r?m?jams:

Tikim?s J?s? paramos ir 2022 metais!

Parama i? J?s? sumok?to pajam? mokes?io teikiama, pateikus pra?ym? Valstybinei mokes?i? inspekcijai iki einam?j? met? gegu??s 2d. (pra?ymo forma FR0512 (2 versija)). Pra?ym? galima pateikti elektroniniu b?du. Internetin?s bankininkyst?s vartotojams prisijungus prie Elektronin?s deklaravimo sistemos, pra?ymas FR0512 (2 versija) gali b?ti pildomas ir pateikiamas internetu tiesiogiai.

    •    Paramos gav?jas: Vie?oji ?staiga Stalo Teatras
    • Paramos gav?jo kodas: 302533847
    • Adresas: Gedimino pr.33/17-22, Vilnius

V?? Stalo Teatras

Teatro vadov?:  Saul? Degutyt?

  • Telefonas: +370 698 02833
  • Elektroninis pa?tas: saules.teatras@gmail.com