Gegu??s 22d., 15 val., spektaklis ?eimai pagal Jurgos Vil?s knyg? ?Sibiro haiku?

Gegu??s 22d., 15 val., spektaklis ?eimai pagal Jurgos Vil?s knyg? ?Sibiro haiku?

  Apie spektakl? i?samiau…

Detaliau
Gegu??s 15d.,17val. ?Muilo opera: Burbuliuko meil??, teatrin? instaliacija pagal Ievos Babilait?s knyg? ?Dusia, oras ir vanduo?

Gegu??s 15d.,17val. ?Muilo opera: Burbuliuko meil??, teatrin? instaliacija pagal Ievos Babilait?s knyg? ?Dusia, oras ir vanduo?

  Apie spektakl? i?samiau…

Detaliau

Galerija

Prie stalo ?ven?iamos svarbiausios ?vent?s...

Projekto r?m?jai

Esame d?kingi m?s? r?m?jams:

Tikim?s J?s? paramos ir 2022 metais!

Parama i? J?s? sumok?to pajam? mokes?io teikiama, pateikus pra?ym? Valstybinei mokes?i? inspekcijai iki einam?j? met? gegu??s 2d. (pra?ymo forma FR0512 (2 versija)). Pra?ym? galima pateikti elektroniniu b?du. Internetin?s bankininkyst?s vartotojams prisijungus prie Elektronin?s deklaravimo sistemos, pra?ymas FR0512 (2 versija) gali b?ti pildomas ir pateikiamas internetu tiesiogiai.

    •    Paramos gav?jas: Vie?oji ?staiga Stalo Teatras
    • Paramos gav?jo kodas: 302533847
    • Adresas: Gedimino pr.33/17-22, Vilnius

V?? Stalo Teatras

Teatro vadov?:  Saul? Degutyt?

  • Telefonas: +370 698 02833
  • Elektroninis pa?tas: saules.teatras@gmail.com